Eigen atelier met uiterst modern machinepark

Gelegen in het centrum van het land, beschikt onze onderneming momenteel over een bebouwde oppervlakte  van 5000m² en stelt meer dan 35 hooggekwalificeerde werknemers tewerk.

De dynamiek van het bedrijf weerspiegelt zich in zijn continue investering in machinepark en gebouwen.

Meerdere computergestuurde zagen en CNC gestuurde boor- en freesmachines gekoppeld aan een CAD-systeem laten zowel kleine serieproducties als meer maatgerichte toepassingen toe.